چهارشنبه 27 شهريور 1398   05:58:48
اخبار
14:121398/4/30 يكشنبه
بازدید مدیر منطقه ده عملیات انتقال گاز از تاسیسات گاز آبپخش

مدیرمنطقه ده عملیات انتقال گازضمن بازدید تاسیسات تقویت فشارگاز آبپخش  بر لزوم برگزاری دوره های آموزش و مشارکت هرچه بیشتر کارکنان جهت اجرای پروژه های تعمیرات اساسی تاکید کرد.
به گزارش روابط عمومی منطقه ده عملیات انتقال گاز، مهندس حمید خدری مدیرمنطقه درادامه بازدیدهای دوره ای ومستمرخود، صبح روزشنبه 29 تیرماه جاری با حضوردرتاسیسات تقویت فشارگاز آبپخش با کارکنان این ایستگاه دیدار وگفت گوکرد.
مهندس حمید خدری مدیرمنطقه درحاشیه بازدید ازاین تاسیسات با بیان اینکه انجام کارهای عملیاتی درتأسیسات انتقال گازنشان ازهمت و کارجهادی کارکنان این منطقه دارد،گفت: همه ما مسئول هستیم تا با ارائه عملکرد صحیح درحوزه کاری خود تلاش کرده و همواره درجهت انجام رسالت خطیر شرکت انتقال گاز ایران اهتمام ورزیم.
مهندس خدری درادامه بازدید یک روزه خود به موضوعات تخصصی در زمینه های ایمنی، آموزش و تعمیرات اساسی تاسیسات تقویت فشار گاز آبپخش پرداخت و برلزوم برگزاری دوره های آموزش و مشارکت هرچه بیشترکارکنان جهت اجرای پروژه های تعمیرات اساسی تاکید کرد.
 برپایه این گزارش، صبح روز شنبه بیست و نهمین روز از تیرماه سال جاری مدیر و جمعی از روسای واحد های ستادی این منطقه با حضور در تاسیسات تقویت فشار گاز آبپخش از نزدیک آخرین تحولات و اقدامات انجام شده را مورد بررسی و ارزیابی قرارداند.

تاریخ به روز رسانی:.
  نام نظر    
   
  پست الكترونيك  
   
  وب سایت  
   
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
   
     

نظرات
نام نظر    
 
پست الكترونيك    
 
وب سایت  
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
 


مجری سایت : شرکت سیگما