پنجشنبه 23 آبان 1398   08:31:40
متون عمومي
يكشنبه 7 شهريور 1395 رییس ارتباطات وفناوری اطلاعات

  آقای عبدالرحمن حاجی پور
متولد1359/08/09 می باشد .ایشان درتاریخ 1388/05/03 درشرکت ملی گازایران استخدام ومشغول بکارشده اند.
آقای مهندس حاجی پورهم اکنون درسمت سرپرست ارتباطات وفناوری اطلاعات منطقه ده عملیات انتقال گازمشغول به انجام وظیفه هستند.

  نام نظر    
   
  پست الكترونيك  
   
  وب سایت  
   
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
   
     

نظرات
نام نظر    
 
پست الكترونيك    
 
وب سایت  
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
 
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما