پنجشنبه 23 آبان 1398   08:56:48
متون عمومي
يكشنبه 25 مهر 1395 معاونت عملیات ایستگاهها آقای علی نصیحت کن متولد سال 1348 می باشد/. ایشان در تاریخ 19/02/1374 در شرکت ملی گاز ایران استخدام و مشغول بکار شده اند. آقای مهندس نصیحت کن هم اکنون در سمن جانشین مدیر منطقه ومعاونت عملیات ایستگاههای  منطقه  ده عملیات انتقال گاز  مشغول به انجام وظیفه هستند
  نام نظر    
   
  پست الكترونيك  
   
  وب سایت  
   
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
   
     

نظرات
نام نظر    
 
پست الكترونيك    
 
وب سایت  
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
 
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما