پنجشنبه 23 آبان 1398   08:06:50
متون عمومي
يكشنبه 7 شهريور 1395 معاونت عملیات خطوط لوله آقای حبیب ابرار
متولد 10/05/1357می باشد. ایشان درتاریخ 20/07/1383 درشرکت ملی گازایران استخدام ومشغول بکارشده اند. آقای مهندس ابرار هم اکنون درسمت معاونت عملیات خطوط لوله منطقه ده عملیات انتقال گازمشغول به انجام وظیفه هستند.

  نام نظر    
   
  پست الكترونيك  
   
  وب سایت  
   
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
   
     

نظرات
نام نظر    
 
پست الكترونيك    
 
وب سایت  
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
 
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما