پنجشنبه 23 آبان 1398   08:31:00
متون عمومي
چهارشنبه 24 شهريور 1395 آقای  شکرالله زنده بودی
متولد1346 می باشد. ایشان درتاریخ 1368/11/01 درشرکت ملی گازایران استخدام ومشغول بکارشده اند. آقای زنده بودی هم اکنون درسمت رییس حراست منطقه ده عملیات انتقال گازمشغول به انجام وظیفه هستند.
  نام نظر    
   
  پست الكترونيك  
   
  وب سایت  
   
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
   
     

نظرات
نام نظر    
 
پست الكترونيك    
 
وب سایت  
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
 
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما