پنجشنبه 23 آبان 1398   07:42:14
متون عمومي
چهارشنبه 24 شهريور 1395 آقای  صدرالله تیموری
متولد سال  1346 می باشد. ایشان درتاریخ درسال 1368 درشرکت ملی گازایران استخدام ومشغول بکارشده اند. آقای تیموری  هم اکنون درسمت رییس امورحقوقی وقراردادها منطقه ده عملیات انتقال گازمشغول به انجام وظیفه هستند.
  نام نظر    
   
  پست الكترونيك  
   
  وب سایت  
   
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
   
     

نظرات
نام نظر    
 
پست الكترونيك    
 
وب سایت  
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
 
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما