پنجشنبه 23 آبان 1398   08:05:19
متون عمومي
چهارشنبه 24 شهريور 1395 آقای  رامین اثنی شری
متولد 1351/06/10می باشد. ایشان درتاریخ 20/03/1379 درشرکت ملی گازایران استخدام ومشغول بکارشده اند. آقای اثنی عشری هم اکنون درسمت رییس منابع انسانی منطقه ده عملیات انتقال گازمشغول به انجام وظیفه هستند.
  نام نظر    
   
  پست الكترونيك  
   
  وب سایت  
   
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
   
     

نظرات
نام نظر    
 
پست الكترونيك    
 
وب سایت  
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
 
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما