پنجشنبه 23 آبان 1398   07:14:07
متون عمومي
چهارشنبه 24 شهريور 1395 آقای  حسن معماری
متولد سال 1346می باشد. ایشان درتاریخ سال 1368 درشرکت ملی گازایران استخدام ومشغول بکارشده اند. آقای معماری هم اکنون درسمت رییس روابط عمومی منطقه ده عملیات انتقال گازمشغول به انجام وظیفه هستند.
  نام نظر    
   
  پست الكترونيك  
   
  وب سایت  
   
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
   
     

نظرات
نام نظر    
 
پست الكترونيك    
 
وب سایت  
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
 
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما