پنجشنبه 23 آبان 1398   08:42:27
متون عمومي
يكشنبه 7 شهريور 1395 معاونت مهندسی وخدمات فنی

 آقای امین حسنی
متولد 1357/07/06 می باشد. ایشان درتاریخ 1382/04/14 درصنعت نفت استخدام ومشغول بکارشده اند. آقای مهندس مهندسی هم اکنون درسمت معاونت مهندسی و خدمات فنی منطقه ده عملیات انتقال گازمشغول به انجام وظیفه هستند.
قبل از این ایشان درشرکت مجتمع شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی درپالایشگاههای فازهای 2و3 بعنوان کارشناس ارشد راه و ساختمان، پالایشگاههای فازهای 4و5 بعنوان کارشناس ارشد راه و ساختمان و جانشین رئیس مهندسی عمومی، عضو کمیته فنی و بازرگانی شرکت خدمت می کرند.
از سوابق تشویقی ایشان ، نفر برتر HSE در سطح مجتمع گاز پارس جنوبی در سال 1387 می باشد.
از سوابق علمی وپژوهشی  آقای حسینی نیز،  تدریس در دانشگاه خلیج فارس بوشهر
داوری پروژه های پژوهشی دستکاه نوار پیچ اتوماتیک و پلاگ کیسه ای می توان نام برد.


  نام نظر    
   
  پست الكترونيك  
   
  وب سایت  
   
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
   
     

نظرات
نام نظر    
 
پست الكترونيك    
 
وب سایت  
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
 
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما